СТАРТ НА ШКОЛИТЕ В ГРАДИНИТЕ

СТАРТ НА ШКОЛИТЕ В ГРАДИНИТЕ
Школи в ДГ „Х.Кр.Андерсен“за периода 01.10.2020 г.- 31.06.2021г
Фирма “Парти Арти” ЕООД, съгласно Наредбата за отдаване на общински помещения под наем и във връзка със сключен договор с Община Бургас, предлага за периода 01.10.2020 г.- 31.06.2021г. следните школи в ДГ  №2 “Х.Кр.Андерсен”:
№ ИМЕ НА ШКОЛИТЕ
1. АРТ АТЕЛИЕ И РИСУВАНЕ- 2,3, 4 гр
2. АРХИТЕКТУРНА РАБОТИЛНИЧКА- 2,3, 4 гр
3. ЗАБАВНА ДЕТСКА АКАДЕМИЯ-, ЛЕГО, ШАХ,  МОДА, ДИЗАЙН, ТЕАТЪР, ФОТОГРАФИЯ, НАУКА, МУЗИКА, АЗБУКА НА ОБЩУВАНЕТО, ПРИКАЗОТЕРАПИЯ, ГОТВАРСТВО, СЛАДКАРСТВО, ФОКУСИ  И ДР. – 1,2,3, 4 гр
4. МУЗИКАЛНО-ТЕАТРАЛЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 1,2, гр
5. ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА ЗА ДЕЦА- 2,3, 4 гр
6. НАРОДНИ ТАНЦИ- 1,2,3, 4 гр

Във връзка с ковид ситуацията и изискванията на РЗИ Бургас, фирмата ни предлага следните условия: Заплащането ще е на посещение - 8 лв за 2 учебни часа; Максималният брой посещения за месеца е 4 пъти; Заплащането ще се прави на база взети за месеца часове; Всеки час ще бъде отразен във фейсбук страницата ни; Всяко дете може да бъде записано на повече от една дейност; Времетраенето и  мястото на провеждането са съгласувани с Община Бургас и не създават пречка за учебните занятия в градината. Занятията са в рамките на престоя на децата в детската градина и  ще се провеждат по павилиони, без смесване на групите и без извеждане на децата  от сградата. Ще бъдат спазени всички санитарно-хигиенни изисквания на РЗИ. Заплащането ще се осъществява при касиерката на градината Повече информация относно програмите, преподавателите, присъствените форми, както и др.подробности и молби за записване, можете да намерите в офиса на фирмата срещу входа на градината на ул.Поп Грую 66А. Молби ще има и при касиерката и учителките.Контакти:

адрес на офиса:
гр.Бургас, ул.Поп Грую 66 а
адрес на парти залата:
гр.Бургас, ул.Иван Богоров 35
e-mail: info@partyarty.eu
телефон: 0885 22 10 28 
                 0878 71 47 20

Банкова сметка Парти Арти ЕООД:
Банка: Уни Кредит Булбанк Ад
IBAN: BG 35 UNCR 7000 1520 737 019
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: "Парти Арти" ЕООД